แบบบ้านทั้งหมด

QHB-M1

 4 ห้องนอน   4 ห้องน้ำ   3 จอดรถ
พื้นที่ใช้สอย 402 ตารางเมตร
ราคา 5.9 ล้านบาท

QHB-M2

 5 ห้องนอน   4 ห้องน้ำ   3 จอดรถ
พื้นที่ใช้สอย 464 ตารางเมตร
ราคา 6.49 ล้านบาท

QHB-M3

 4 ห้องนอน   5 ห้องน้ำ   2 จอดรถ
พื้นที่ใช้สอย 474 ตารางเมตร
ราคา 6.69 ล้านบาท

QHB-M4

 5 ห้องนอน   6 ห้องน้ำ   3 จอดรถ
พื้นที่ใช้สอย 456 ตารางเมตร
ราคา 6.39 ล้านบาท

QHB-M5

 5 ห้องนอน   7 ห้องน้ำ   4 จอดรถ
พื้นที่ใช้สอย 613.5 ตารางเมตร
ราคา 8.9 ล้านบาท

QHB-M6

 4 ห้องนอน   4 ห้องน้ำ   3 จอดรถ
พื้นที่ใช้สอย 544 ตารางเมตร
ราคา 7.69 ล้านบาท

QHBAM1

 4 ห้องนอน   5 ห้องน้ำ   3 จอดรถ
พื้นที่ใช้สอย 363 ตารางเมตร
ราคา 5.8 ล้านบาท